Cyfnewidfa Stryd y Bont

crëwyd i chi

Croeso i Gyfnewidfa Stryd y Bont, ein datblygiad newydd sbon, o'r radd flaenaf ym Mhrifddinas ffyniannus Cymru, Caerdydd.

Yn ganolog ar gyfer Prifysgolion a chysylltiadau trafnidiaeth, mae Cyfnewidfa Stryd y Bont yn un o ardaloedd mwyaf poblogaidd Caerdydd.

Wedi ei gynllunio yn arbennig i chi – gydag ystafelloedd gwely moethus, Wi-Fi am ddim, gyda bang eang cyflym iawn, gwasanaeth porthor 24/7, ardaloedd cymdeithasol ac astudio, campfa fodern, a llawer mwy, mae Cyfnewidfa Stryd y Bont yn cynnig cyfleusterau o safon, o'r radd flaenaf.

Bydd ymuno â'r gymuned arloesol hon yn rhoi opsiynau i chi, llawer mwy na dim ond eich ystafell eich hun. Mae gennym gyfuniad o stiwdios neu ystafelloedd clwstwr, beth bynnag sy'n gweddu orau i chi.

Os ydych chi'n chwilio am ddatblygiad newydd cyffrous sydd â chyfleusterau penodol i chi, gan gynnig amgylchedd diogel ac yn un o ardaloedd gorau Caerdydd, yna mae Cyfnewidfa Stryd y Bont yn berffaith i chi.

llety i fyfyrwyr gwych

lle i fyw

Studio Room Cluster bedroom Cluster lounge Cluster entrance
Mae pob un o'n hystafelloedd yn cynnwys detholiad llawn o adnoddau

en-suite

wi-fi

storfa beiciau

tŷ golchi

intercom

porthor

ystafell sinema

campfa

diogelwch

lle bwyta cyffredin

lolfa/teledu

terasau awyr agored

ardaloedd astudio

ystafell barseli

ystafell gemau

Cymrwch olwg

LOCATION

City Center Location

Bywyd myfyrwyr Caerdydd

yn ei chanol hi

Mae Caerdydd yn ddinas ffyniannus sy'n llawn pethau i'w gwneud, llefydd i fod a phobl i'w gweld.

Dinas sy'n enwog am ei gallu i adlonni. Gyda'r detholiad enfawr o fariau, bwytai a lleoliadau cerddoriaeth a theatrau gwych, heb sôn am leoliadau chwaraeon, fyddwch chi byth yn brin rywbeth i'w wneud.