lle i fyw

P'un a ydych yn chwilio am fwy o breifatrwydd neu le cymdeithasol gyda ffrindiau, mae ein hystafelloedd stiwdio a chlwstwr yn berffaith i bawb. Dilynwch y dolenni isod i gymryd golwg ar y llety.
Stiwdio
Studio Selector
Clwstwr
Cluster Selector

ystafell wely clwstwr

Mae clystyrau Cyfnewidfa Stryd y Bont yn ofodau byw perffaith i fyfyrwyr ar gyferrhentu gyda'ch ffrindiau, neu i wneud ffrindiau newydd. Mae gan bob clwstwr 5 neu 6 ystafell wely en-suite, cegin a rennir a gofod byw. Mae hyn yn golygu fod gennych chi ddigon o breifatrwydd i astudio yn ogystal â digon o le i gymdeithasu.
Cluster bedroom Cluster lounge

manylion

Mae gan bob ystafell ei chegin fach o ansawdd uchel ei hun, ystafell ymolchi en-suite, gwely dwbl a'r holl bwysig rhyngrwyd cyflym iawn. Mae'r biliau i gyd wedi eu cynnwys.

en-suite

wi-fi

bike storage

laundry

intercom

concierge

cinema room

gym

security

common dining

lounge / tv

outdoor terraces

study areas

parcel room

games room

cynllun

Ystafell wely clwstwr

Cluster Bedroom Plan

Lolfa clwstwr

Cluster Bedroom Plan

pris

Ystafell glwstwr am 50 wythnos o

£125 yr wythnos

Mae'r biliau i gyd wedi eu cynnwys.

Fe wyddom y byddwch yn gwirioni ar yr hyn a welwch, felly ffoniwch Fresh heddiw i drefnu ei weld neu i archebu eich ystafell. Nifer gyfyngedig o Stiwdios sydd ar gael, felly'r cyntaf i'r felin fydd hi. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli cyfle!

Cysylltwch â ni i drefnu ymweliad

ewch ar daith 3D

I gael naws o'r lle, cliciwch isod.