lle i fyw

P'un a ydych yn chwilio am fwy o breifatrwydd neu le cymdeithasol gyda ffrindiau, mae ein hystafelloedd stiwdio a chlwstwr yn berffaith i bawb. Dilynwch y dolenni isod i gymryd golwg ar y llety.
Stiwdio
Studio Selector
Clwstwr
Cluster Selector

stiwdio

Eisiau mwy o amser i chi'ch hun? Mae ein Stiwdios yn berffaith i chi! Mae yno bopeth fyddwch chi angen; gofod gweithio gwych ac ardal storio, ystafell gawod en-suite, ardal cegin a gwely dwbl cyfforddus.
Studio Room

manylion

Mae gan bob ystafell ei chegin fach o ansawdd uchel ei hun, ystafell ymolchi en-suite, gwely dwbl a'r holl bwysig rhyngrwyd cyflym iawn. Mae'r biliau i gyd wedi eu cynnwys.

en-suite

wi-fi

storfa beiciau

tŷ golchi

intercom

porthor

ystafell sinema

campfa

diogelwch

lle bwyta cyffredin

lolfa/teledu

terasau awyr agored

ardaloedd astudio

ystafell barseli

ystafell gemau

cynllun

Popeth fyddwch chi ei angen yn eich gofod preifat eich hun.

Studio Plan

pris

Stiwdio am 51 wythnos o

£155 yr wythnos

Mae'r biliau i gyd wedi eu cynnwys.

Fe wyddom y byddwch yn gwirioni ar yr hyn a welwch, felly ffoniwch Fresh heddiw i drefnu ei weld neu i archebu eich ystafell. Nifer gyfyngedig o Stiwdios sydd ar gael, felly'r cyntaf i'r felin fydd hi. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli cyfle!

Cysylltwch â ni i drefnu ymweliad

ewch ar daith 3D

I gael naws o'r lle, cliciwch isod.