Lleoliad

y lle i fod

Chewch chi ddim gwell na Chaerdydd!

Dinas ffyniannus sy'n llawn pethau i'w gwneud, llefydd i fod a phobl i'w gweld.

Dinas sy'n enwog am ei gallu i adlonni. Gyda detholiad helaeth o fariau a bwytai i leoliadau cerddoriaeth byw arbennig, theatrau a chwaraeon, fyddwch chi byth yn brin o rywbeth i'w wneud.

A beth sydd yng nghanol y cyfan? Ie wir, Cyfnewidfa Stryd y Bont! 8 munud i gerdded i'r orsaf, felly mae teithio yn hynod hygyrch a hawdd. Mae Canolfan Siopa Dewi Sant ar eich trothwy ynghyd â chanolfan ddiwylliannol fywiog ac, wrth gwrs, y Prifysgolion!

Lleoliad perffaith i fyfyrwyr y naill brifysgol neu'r llall, gan wneud teithio i'r brifysgol yn hawdd. Dim ond 15 munud i gerdded o Brifysgol Caerdydd, neu neidiwch ar fws a gallwch fod ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd mewn 20 munud.

Mae Caerdydd yn wych nid yn unig am wneud y gorau o'ch bywyd newydd fel myfyriwr. Gyda chyflogwyr fel Admiral Group, GE Aircraft Engine Services a Celsa Holdings Ltd, fe welwch fod Caerdydd yn cynnig digon o gyfleoedd ar gyfer wedi i chi raddio i wneud y ddinas yn gartref i chi.

Bywyd Myfyriwr. Byw yn y Lleoliad.

Cyfnewidfa Stryd y Bont

Prifysgolion

Bwyd a Diod

Trafnidiaeth

Siopa

Llefydd diddorol

cadw'n brysur

Rydyn ni wedi creu casgliad o oreuon Caerdydd, a'r peth gorau am hyn yw bod y cyfan ar eich trothwy.

DIGWYDDIADAU

Mae Caerdydd a Chymru yn cynnal digwyddiadau anhygoel trwy'r flwyddyn. Mae yna lwythi o wyliau bwyd i ymweld â nhw, digwyddiadau chwaraeon i'w gwylio a gwyliau cerddoriaeth i ddawnsio ynddynt.

BYWYD NOS

Gyda'r nos mae yna fyd cerddoriaeth tanddaearol ffyniannus yn digwydd mewn bariau a chlybiau ledled y ddinas; cydiwch mewn copi o'r cylchgrawn digwyddiadau lleol am ddim Buzz am fanylion. Ac yn leoliad maint canolig perffaith, cymrwch olwg ar Tramshed, sy'n gallu dal hyd at 1,000.

BWYTA

Mae digwyddiadau bwydydd achlysurol Caerdydd wedi mynd â'r llwglyd i lefydd newydd a chreadigol. Mae'r bwytai dros dro yn cynnwys cyfuniad eclectig o arloeswyr bwyd angerddol gyda phobl yn ciwio rownd y bloc. Cymerwch eich lle yn y rhes.

10 UCHAF o bethau i'w gwneud yng Nghaerdydd

Spillers Records

The Grazing Shed

New York Deli

The Dead Canary

Waterloo Tea

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Bute

Yr Arcedau

Mermaid Quay

Bae Caerdydd

Spillers Records

Galwch i mewn i fynd trwy'r detholiad o hanes cerddoriaeth.

The Grazing Shed

Byrgyrs gwobrwyol wedi eu paratoi yn defnyddio'r cynhwysion lleol gorau.

New York Deli

Y deli bach blasus, sy'n dal y ffefryn i drigolion y ddinas.

The Dead Canary

O bosibl y bar coctels mwyaf crand yn y ddinas. Gwisgwch yn smart a byddwch yn barod i gael eich syfrdanu.

Waterloo Tea

Os mai'r baned berffaith o de sy'n mynd â'ch bryd, ewch draw i Waterloo Tea yn Arcêd Wyndham. Mwynhewch eich paned wrth i'r byd fynd heibio.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Archwiliwch bopeth o'r byd anifeilaidd, cerameg a ffosilau a'r casgliad mwyaf o gelf Argraffyddol tu allan i Baris.

Parc Bute

Ewch am dro o amgylch y gerddi hardd yng nghanol y ddinas, wedi eu lleoli tu ôl i Gastell Caerdydd.

Yr Arcedau

Arcedau siopa dan do Fictoraidd, Edwardaidd a chyfoes gyda llwyth o siopau annibynnol, caffis a bwytai i bori trwyddynt.

Mermaid Quay

Mae'r llwybr estyllod yn Mermaid Quay yn gartref i ddetholiad llawn o fariau ffynci, bwytai blasus ac adloniant.

Bae Caerdydd

Mae glannau Caerdydd yn cynnig digon o bethau i'w gwneud– llefydd bwyta, teithiau cychod ac atyniadau diwylliannol. Digon i'ch cadw'n brysur trwy'r dydd... a gyda'r nos.

Siopa

Profiad siopa ar gyfer yr 21ain ganrif gyda nifer o enwau mwyaf poblogaidd y stryd fawr. O frandiau mawr i strwythurau hanesyddol yn llawn siopau dillad o dras, siopau crefftau a siopau coffi.

ystafelloedd ar gael nawr

Archebwch trwy ein ffrindiau yn Fresh fydd yn trefnu i chi ymweld ac yn cymryd archebion.

Archebwch nawr