Myfyrwyr y Deyrnas Unedig

byw yn y lleoliad

P'un a ydych yn dychwelyd neu ym mlwyddyn gyntaf y brifysgol, mae Cyfnewidfa Stryd y Bont yn lleoliad perffaith i chi.

Nid yn unig mae Caerdydd yn un o'r dinasoedd mwyaf bywiog, llawn adloniant diddorol yn y Deyrnas unedig, mae Cyfnewidfa Stryd y Bont yng nghanol popeth.

Rydyn ni wedi cynllunio Cyfnewidfa Stryd y Bont yn benodol i chi. Ystafelloedd gwely hardd, eang, porthor, tŷ golchi, sinema ac ystafell gemau, fe welwch fod Cyfnewidfa Stryd y Bont y lle perffaith i chi.

Mae'n hawdd cyfarfod pobl newydd yma. Gyda theras awyr agored mawr, ardaloedd cyffredinol ac opsiynau llety clwstwr, fydd hi'n ddim problem i chi wneud ffrindiau newydd a chychwyn ar daith gyffrous bywyd myfyriwr yng Nghaerdydd.

Gyda thîm profiadol yn barod i'ch croesawu ar eich diwrnod cyntaf, a thîm porthorion sy'n sicrhau eich diogelwch ar bob adeg, rydym yn gofalu am eich anghenion. Rydyn ni'n sicrhau y gofalir am ein myfyrwyr waeth beth yw eich anghenion.

popeth sydd ei angen a mwy

en-suite

wi-fi

storfa beiciau

tŷ golchi

intercom

porthor

ystafell sinema

campfa

diogelwch

lle bwyta cyffredin

lolfa/teledu

terasau awyr agored

ardaloedd astudio

ystafell barseli

ystafell gemau

mynd o le i le

Getting Around

Mae gan Gaerdydd gysylltiadau trafnidiaeth gwych ar draws y ddinas a gweddill y Deyrnas Unedig, felly does dim angen i chi boeni am fynd o le i le!

Mae Cyfnewidfa Stryd y Bont oddeutu wyth munud ar droed i Orsaf Caerdydd Canolog (trenau) ac 20 munud i gerdded o Orsaf Fysus Caerdydd.

Gallwch hefyd deithio o gwmpas ar feic neu gwch os ydych chi awydd rhywbeth gwahanol!

myfyrwyr rhyngwladol

Mae ein tîm profiadol yn barod i'ch croesawu i'r Deyrnas Unedig a Chaerdydd. Rydyn ni wedi sicrhau fod Cyfnewidfa Stryd y Bont yn cynnig y gorau i chi o ran llety i fyfyrwyr, gan eich gwneud yn gyfforddus a diogel.

cael gwybod mwy

ystafelloedd ar gael nawr

Archebwch trwy ein ffrindiau yn Fresh fydd yn trefnu i chi ymweld ac yn cymryd archebion.

Archebwch nawr