myfyrwyr rhyngwladol

lle cartrefol

Mae ein tîm profiadol yn barod i'chcroesawu i'r Deyrnas Unedig a Chaerdydd.

Rydyn ni wedi sicrhau fod Cyfnewidfa Stryd y Bont yn cynnig y gorau i chi o ran llety i fyfyrwyr, gan eich gwneud yn gyfforddus a diogel.

Gyda gwasanaeth porthor 24/7, gwasanaethau parseli, Wi-Fi am ddim a'n lleoliad canolog gwych, byddwch yn gallu sgwrsio gyda theulu a ffrindiau, teithio o amgylch y Deyrnas Unedig a thramor yn gyflym a hawdd fel na fyddwch chi'n teimlo eich bod filoedd o filltiroedd i ffwrdd.

Mae’n hawdd cyfarfod pobl newydd yma. Gyda therasau awyr agored mawr, ardaloedd cyffredinol ac opsiynau llety clwstwr, fydd hi'n ddim problem i chi wneud ffrindiau newydd a chychwyn ar daith gyffrous bywyd myfyriwr yng Nghaerdydd.

croesawu ar eich diwrnod cyntaf, a thîm porthorion sy'n sicrhau eich diogelwch ar bob adeg, rydym yn gofalu am eich anghenion. Rydyn ni'n sicrhau y gofalir am ein myfyrwyr waeth beth yw eich anghenion.

Cysylltu â ni

popeth sydd ei angen a mwy

en-suite

wi-fi

storfa beiciau

tŷ golchi

intercom

porthor

ystafell sinema

campfa

diogelwch

lle bwyta cyffredin

lolfa/teledu

terasau awyr agored

ardaloedd astudio

ystafell barseli

ystafell gemau

cyrraedd

Mae Caerdydd yn hawdd i'w chyrraedd o weddill y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, felly does dim angen i chi boeni am deithio o gwmpas, na sut fydd ymwelwyr yn eich cyrraedd chi.

Mae Cyfnewidfa Stryd y Bont oddeutu wyth munud ar droed i Orsaf Caerdydd Canolog (trenau) ac 20 munud i gerdded o Orsaf Fysus Caerdydd.

Mae llawer o ymwelwyr rhyngwladol yn cyrraedd trwy Lundain, sydd oddeutu dwy awr i fwrdd mewn car, ar fws neu drên. Ond mae'n gynyddol hwylus i hedfan yn uniongyrchol i Faes Awyr Caerdydd o tua 50 o ddinasoedd; dyma rai o'r cwmnïau hedfan a llwybrau:

Flybe: Amsterdam, Belfast, Bergen, Berlin, Chambery, Cork, Dublin, Dusseldorf, Edinburgh, Faro, Geneva, Glasgow, Guernsey, Jersey, Kirkwall, London, Lyon, Madrid, Milan, Munich, Nice, Nuremberg, Paris, Rome, Stornoway, Sumburgh, Verona, Vienna, Wick, Zurich

Vueling: Alicante, Barcelona, Majorca, Malaga, Milan, Rome, Turin

Ryanair: Dublin, Madrid, Faro, Tenerife

Eastern Airways: Bergen, Stavanger

Qatar Airways: Doha

ystafelloedd ar gael nawr

Archebwch trwy ein ffrindiau yn Fresh fydd yn trefnu i chi ymweld ac yn cymryd archebion.

Archebwch nawr